Euronews

Kontaktoni

Nëse keni pyetje ose paqartësi lidhur me Euronews Albania, ju lutem na kontaktoni përmes formularit ose në numrin e telefonit +355 69 70 55 225 :

Informacion!

 

Informacion!

 

Kujdes!

 

Mesazhi juaj (Max 2000 karaktere) *