Euronews

Marketing

Për çdo kërkesë që lidhet me marketingun dhe shitjet, kontaktoni skuadrën tonë

 

Euronews Albania

Adresë: Rruga “Rezervat e Shtetit”

Tiranë, Shqipëri

NIPT: L82305012L

Email: [email protected]

Tel: +355 69 70 55 225

 

Euronews Group Sales

44, avenue des Champs Elysées,
75008 Paris,
France
Tel: +(33) (0)1 53 96 50 11
Fax: +(33) 1 53 96 50 18

Carolyn Gibson

Chief Commercial Officer
114 St Martin’s Lane,
London WC2N 4BE,
United Kingdom
Tel: +44 2 076 32 9779